Christiane Lohr_Installation view_March 2019
Christiane Lohr_Installation view_March 2019
Christiane Lohr_Installation view_March 2019
Christiane Lohr_Installation view_March 2019
Christiane Lohr_Installation view_March 2019
Christiane Lohr_Installation view_March 2019
Christiane Lohr_Installation view_March 2019
Christiane Lohr_Installation view_March 2019
Christiane Lohr_Installation view_March 2019
PlayPause
previous arrow
next arrow

 

 

Photos by Boris Kirpotin