Dionisis Kavallieratos

"The Son of the eagle breaks his legs.
The son of the eagle walks on his hands"


November 22, 2012 – January 17, 2013

Athens

kavallieratos_20131126_1213395827
kavallieratos_20131126_1255369377
kavallieratos_20131126_1667234676
kavallieratos_20131126_1704672877
kavallieratos_20131126_1723511017
kavallieratos_20131126_2006210120
PlayPause
previous arrow
next arrow

 

 

Photos by Boris Kirpotin