CHARLES SANDISON

1 October – 19 Νovember, 2020 |  Athens

Press Release

To download: Greek Press Release

 

Η γκαλερί Bernier/ Eliades παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Charles Sandison  

«The Garden of light»τηνΠέμπτη1 Οκτωβρίου. Είναι η τρίτη φορά που ο καλλιτέχνης εκθέτει στη γκαλερί Bernier/Eliades.

Ο Charles Sandison γεννήθηκε στη Σκωτία. Σπούδασε στη Σχολή Τέχνης της Γλασκώβης και αποφοίτησε το 1993. Ζει κι εργάζεται στη Φινλανδία τα τελευταία 25 χρόνια. Ο Sandison δημιουργεί βίντεο προβολές από υπολογιστή που συνδυάζουν γλώσσα, μορφή, αρχιτεκτονική και κίνηση. Οι βιντεο-εγκαταστάσεις του έχουν παρουσιαστεί στην Ευρώπη, την Ασία, την Αυστραλία, τη Νότια Αμερική και τις ΗΠΑ. Στην Μπιενάλε της Βενετίας (2001), παρουσίασε το έργο του «LivingRooms» που του πρόσφερε διεθνή αναγνώριση. Τα έργα του βρίσκονται σε μεγάλες μουσειακές και ιδιωτικές συλλογές σε όλο τον κόσμο, όπως το Μουσείο Reina Sofia, το Μουσείο Τέχνης του Ντένβερ, το MAXXI Rome, το Kiasma και το Μουσείο Τέχνης της Βόννης. Από το 2003 είναι καθηγητής στο Le Fresnoy της Λιλ και έχει κάνει διαλέξεις στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης, Παρίσι. Το 2010 του απονεμήθηκε το βραβείο τέχνης Ars Fennica της Φινλανδίας και το 2012 το βραβείο Τέχνης και Επιστημών Πολιτισμού του Φινλανδικού Πολιτιστικού Ιδρύματος.

 

Η νέα του έκθεση « The Garden of  light»,   στη γκαλερί Bernier/Eliades, περιλαμβάνει συνυφασμένες προβολές βίντεο και μεγάλες οθόνες που προσκαλούν το κοινό να βυθιστεί στην ψηφιακή λάμψη ενός εναλλακτικού σύμπαντος που αποτελείται από μορφές ζωής, τεχνητής νοημοσύνης. Λέξεις, αριθμοί, σημεία και σύμβολα περιφέρονται ελεύθερα στους τοίχους. Μερικές φορές συγχωνεύονται εν συντομία για να σχηματίσουν ανθρώπινες φιγούρες, στη συνέχεια εκρήγνυνται σε μια καταιγίδα γραμμάτων και μεταμορφώνονται από το ένα λεξικό στο άλλο. Ο Sandison συνδυάζει την ικανότητά του να γράφει σύνθετα προγράμματα υπολογιστών με μια σοφή ​​χωρική επιδεξιότητα που απεικονίζει τον κρυφό κόσμο των δεδομένων που μας περιβάλλει. Ο υπολογιστής για τον Sandison λειτουργεί σαν μαντείο.

Όπως αναφέρει ο ίδιος:

«Στο επίκεντρο των έργων μου βρίσκεται η «προσομοίωση», ειδικά η επιστημονική μοντελοποίηση φυσικών συστημάτων ή ανθρώπινων συστημάτων για να αποκτήσω βαθύτερη  εικόνα της λειτουργίας τους. Η προσομοίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείξει τα ενδεχόμενα πραγματικά αποτελέσματα εναλλακτικών συνθηκών και πορείας δράσης. Η προσομοίωση χρησιμοποιείται επίσης όταν το πραγματικό σύστημα δεν μπορεί να δεσμευτεί, επειδή μπορεί να μην είναι προσβάσιμο, ή μπορεί να είναι επικίνδυνο ή μη αποδεκτό, ή σχεδιάζεται, αλλά δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί, ή μπορεί απλώς να μην υπάρχει».

 

Κεντρικός άξονας αυτής της έκθεσης είναι τα αλληλένδετα θέματα περιβάλλοντος, ταυτότητας, ηθικής και μνήμης.

Η πολυκαναλική εγκατάσταση βίντεο “Et in Arcadia ego, 2020”είναι ένα βιολογικό κολλάζ που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία ενός φανταστικού οικοσυστήματος που συνεχώς εναλλάσσεται μεταξύ χάους και εντροπίας. Το έργο τέχνης είναι μια αυτόνομη πραγματικότητα που διερευνά τις δυνατότητες ενός ουτοπικού κόσμου όπου η ανθρωπότητα υπάρχει αρμονικά μέσα στη φύση.

Στα έργα “Nude I” και “Nude 2” (2020) ο υπολογιστής αναλύει ένα σύνολο δεδομένων ιστορικών 2D και 3D εικόνων για ιδανικά της εικονιστικής αρμονίας στην ανθρώπινη μορφή. Χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα που προκύπτουν επαναδιαμορφώνονται για τη δημιουργία οπτικοποιήσεων, μια σειρά από επαναλαμβανόμενες υβριδικές αυθεντίες.

Οι λέξεις στο έργο «GOOD AND EVIL AND YES AND NO» (2018), υποδηλώνουν μια αντίθεση τύπου, που αντικατοπτρίζεται στη διαχρονική ιδέα του αγώνα μεταξύ ακραίων αντιθέσεων. Οι λέξεις κινούνται χρησιμοποιώντας γενετικούς κώδικες παρόμοιους με αυτούς σε μικροοργανισμούς όπως βακτήρια ή καρκινικά κύτταρα

Έργα όπως το “The Maker” και το “Metsänpeitto” (2020) βασίζονται στους καλλιτέχνες που υιοθέτησαν τη φινλανδική πατρίδα και την οικογενειακή ζωή. Από τις ιδέες της απώλειας και της θλίψης που υφαίνονται σε ένα ύφασμα ως πράξη μνήμης έως τη μεταμόσχευση του χώρου των έργων του, βαθιά μέσα στο δάσος μακριά από το κοινό και την παρατήρηση.

Σε όλα τα έργα ο καλλιτέχνης επιδιώκει να ανοίξει διάλογο μεταξύ του θεατή και της εξαιρετικά περίπλοκης ψηφιακής κοινωνίας στην οποία ζούμε.

«Για κάποιο λόγο γεννήθηκα με έμφυτη ικανότητα να μιλάω σε υπολογιστές στη δική τους γλώσσα. Για μένα, ο κώδικας του υπολογιστή μοιάζει με ποίηση».

 Η γκαλερί είναι ανοιχτή Τρ- Παρ 10:30-18:30, Σαβ 12:00-16:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο τύπου:
Λίνα Μαρκοπούλου | +302103413937 | pressoffice@bernier-eliades.com

 

________________________________________________________________________________

To download:  English Press Release

Bernier/Eliades Gallery is pleased to present the solo exhibition of Charles Sandison, on Thursday October 1st, 2020. It is the third time the artist exhibits at the gallery.

Charles Sandison (born UK 1969) lives and works in Tampere, Finland.

Originally from Scotland, Sandison studied at the Glasgow School of Art, graduating in 1993. After moving to Finland almost 25 years ago Sandison has worked mainly with computer generated video projections that combine language, form, architecture, and movement. His installations have been represented in Europe, Asia, Australia, South America, and the USA. Notably in the Venice Biennale (2001) Sandison exhibited his acclaimed work; ‘Living Rooms’ which brought him to international attention. His work is present in major national collections around the world, including Reina Sofia, Madrid, Denver Art Museum, MAXXI Rome, Kiasma, Helsinki, and Bonn Art Museum. From 2003 he was a visiting professor at Le Fresnoy, Lille and has lectured at the Sorbonne Paris. In 2010 Sandison was awarded Finland’s Ars Fennica art prize and in 2012 the Finnish Cultural Foundation Art and Science Culture award.

 

The Garden of Light

The garden of light comprises interwoven video projections and large screens that invite the audience to immerse themselves in the digital glow of an alternate universe populated artificial intelligence life forms. Words, numbers, signs, and symbols roam freely around the walls. Sometimes briefly merging to form human figures and then exploding into a storm of letters, they transform themselves from one lexicon to another. Sandison combines his ability to write complex computer programs with a savant like spatial dexterity that visualises the hidden world of data that surrounds us. The computer for Sandison operates like an oracle.

“At the centre of my works is ‘simulation’, especially scientific modelling of natural systems or human systems to gain insight into their functioning. Simulation can be used to show the eventual real effects of alternative conditions and courses of action. Simulation is also used when the real system cannot be engaged, because it may not be accessible, or it may be dangerous or unacceptable to engage, or it is being designed but not yet built, or it may simply not exist”.

Central to the exhibition are interrelated themes of environment, identity, morality, and memory.

Multi-channel video installation “Et in Arcadia ego, 2020” is a biological collage that uses artificial intelligence to create an imaginary eco-system that constantly swings between chaos and entropy. The artwork is a self-contained reality that explores the potential for a utopian world where humanity exists harmoniously within nature.

In “Nude I” and “Nude 2” (2020) the computer analyses a dataset of historical 2D and 3D imagery for ideals of figurative harmony in the human form throughout history. Using artificial intelligence, the resultant data is re-configured to create visualisations, a series of never repeating hybrid authenticities.

“GOOD AND EVIL AND YES AND NO” (2018), The words suggest an opposition of type, reflected in the timeless idea of the struggle between extreme opposites. The words are animated using similar genetic codes as found in microorganisms such as bacteria or cancerous cells

Works such as “The Maker” and “Metsänpeitto(2020) draw on the artists adopted Finnish homeland and family life. From ideas of loss and grief woven into a fabric as an act of memorial to transplanting the site for his artworks deep into the forest away from audience and observation.

In all the works the artist seeks to open a dialogue between the viewer and the extraordinarily complex digital society we inhabit.

“For some reason I was born with an innate ability to speak to computers in their own language. For me, computer code sounds like poetry”.

For more info please contact the gallery’s press office:
Lina Markopoulou | +302103413937 | pressoffice@bernier-eliades.com