“Brittle Connections”

April 6 - May 17, 2023

Athens

Lillian Lykiardopoulou_Installation view_April 2023
Lillian Lykiardopoulou_Installation view_April 2023
Lillian Lykiardopoulou_Installation view_April 2023
Lillian Lykiardopoulou_Installation view_April 2023
Lillian Lykiardopoulou_Installation view_April 2023
Lillian Lykiardopoulou_Installation view_April 2023
Lillian Lykiardopoulou_Installation view_April 2023
Lillian Lykiardopoulou_Installation view_April 2023
Lillian Lykiardopoulou_Installation view_April 2023
Lillian Lykiardopoulou_Installation view_April 2023
Lillian Lykiardopoulou_Installation view_April 2023
Lillian Lykiardopoulou_Installation view_April 2023
PlayPause
previous arrow
next arrow
Photos by Boris Kirpotin